2017-07-28

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 30.06.2017 r. wynosi 34 745 366,07 zł.

2018-01-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 31.12.2017 r. wynosi 31 365 930,66 zł

2018-01-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 31.12.2017 r. wynosi 37 292 404,16 zł.

2018-07-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.06.2018 r. wynosi 31 656 305,40 zł.

2018-07-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 30.06.2018 r. wynosi 33 825 044,27 zł.

2019-01-29

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 31.12.2018 r. wynosi 34 327 190,28 zł.

2019-01-29

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 31.12.2018 r. wynosi 34 989 349,65 zł.

2019-07-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.06.2019 r. wynosi 30 641 901,67 zł.

2019-07-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii E na dzień 30.06.2019 r. wynosi 30 579 952,13 zł.

2020-01-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.01.2020 r. wynosi 32 014 528,61 zł.

2020-06-30

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.06.2020 r. wynosi 30 461 202,32 zł.

2021-12-31

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 31.12.2021 r. wynosi 26 916 501,55 zł

2022-07-01

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.06.2021 r. wynosi 29 941 096,35 zł

2022-07-01

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 31.12.2020 r. wynosi 30 238 798, 20 zł

2022-08-04

Wartość zabezpieczenia wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii F, G, H i I na dzień 30.06.2022 r. wynosi 19 841 525,70 zł.