Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Dłużników funduszy Raport NSFIZ oraz Raport 3 NSFIZ oraz Raport 6 NSFIZ oraz Raport 11 NSFIZ oraz Forum Wierzytelności + NS FIZ oraz Fast Finance NS FIZ

22 kwietnia 2023 r.

 1. Informujemy, że doszło do incydentu bezpieczeństwa u podmiotu, za pomocą którego Państwa wierzyciel, odpowiednio fundusz Raport NSFIZ oraz Raport 3 NSFIZ oraz Raport 6 NSFIZ oraz Raport 11 NSFIZ oraz Forum Wierzytelności + NS FIZ oraz Fast Finance NS FIZ, wysyłał do Państwa wiadomości SMS dotyczące Państwa zadłużenia. Tym podmiotem był SerwerSMS (https://serwersms.pl/, którego operatorem jest Vercom S.A. ul. Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 781-17-65-125, Regon: 300061423, KRS: 0000535618).
 2. Incydent polegał na nieautoryzowanym dostępie i kradzieży Państwa numeru telefonu z bazy ww. podmiotu. Ponadto wykradziona została treść wiadomości SMS, które ww. podmiot wysłał do Państwa w okresie od 09 do 17 lutego 2023 r. Ten incydent nie dotyczy żadnych innych Państwa danych. Zwracamy przy tym uwagę, że ten incydent w żaden sposób nie dotyczy wiadomości SMS, które to Państwo wysłaliście do jakiejkolwiek osoby. Ten incydent nie dotyczy też żadnych wiadomości SMS, które inne osoby wysłały do Państwa (z wyjątkiem wiadomości wysłanych do Państwa przez ww. podmiot w ww. okresie).
 3. Możliwą konsekwencją naruszenia Państwa danych osobowych jest ryzyko, że przestępcy mogą podszywać się pod firmę obsługującą Państwa sprawy i próbować wyłudzić od Państwa pieniądze poprzez:
 • wysyłkę wiadomości SMS z fałszywym numerem konta i sugestią przelewu pieniędzy na to fałszywe konto,
 • kontakt telefoniczny i próbę uzyskania dodatkowych danych osobowych lub innych danych, np. związanych z Państwa kontami bankowymi.
 1. Środki zastosowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i w celu zminimalizowania negatywnych skutków:

a) Usługodawca SerwerSMS niezwłocznie po zdarzeniu podjął szereg działań prewencyjnych, między innymi:

  • wymuszenie zmiany haseł na kontach,
  • ograniczenie możliwości logowania z nieautoryzowanych numerów IP,
  • zabezpieczenie kluczy API,
  • zresetowanie dostępów do całej infrastruktury,
  • wdrożenie dodatkowych algorytmów zabezpieczających.

Podatność w systemie wykorzystana do przeprowadzenia ataku według Usługodawcy SerwerSMS została zidentyfikowana i usunięta. Zespół bezpieczeństwa SerwerSMS stale monitoruje platformę pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności.

b) Administrator wraz z Raport S.A. (podmiot przetwarzający):

  • zawiesi (do momentu potwierdzenia przez Usługodawcę SerwerSMS wdrożenia przez niego środków zapobiegawczych wystąpienia kolejnego incydentu) lub na stałe zrezygnuje z wysyłki wiadomości SMS przez Usługodawcę SerwerSMS,
  • przez najbliższe 3 miesiące nie będzie kontaktował się telefonicznie z Państwem (tzn. nie będzie wykonywał połączeń głosowych) na numer telefonu, którego dotyczył incydent – dlatego w tym okresie PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM POŁĄCZENIOM TELEFONICZNYM W PAŃSTWA SPRAWACH,
  • nie będzie wysyłał wiadomości SMS na numer telefonu, którego dotyczył incydent, dlatego w tym okresie PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM WIADOMOŚCIOM SMS W PAŃSTWA SPRAWACH.
 1. Informujemy, że zaistniały incydent zostanie niezwłocznie zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez Administratora Państwa danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać, kontaktując się mailowo z Inspektorem ochrony danych osobowych Raport S.A.: Maciej Jeleń, adres e-mail: inspektor@axfina.pl
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:
 • Raport NSFIZ,
 • Raport 3 NSFIZ,
 • Raport 6 NSFIZ,
 • Raport 11 NSFIZ,
 • Fast Finance NS FIZ
 • Forum Wierzytelności + NS FIZ

8. Uwagi dodatkowe:

Prosimy o zachowaniu szczególnej ostrożności w odniesieniu do otrzymywanych wiadomości SMS, podejrzanych linków w nich zwartych, próśb o dokonanie opłat i telefonów, ponieważ mogą być próbą wyłudzenia.

Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Dłużników Raport S.A.

22 kwietnia 2023 r.

 1. Informujemy, że doszło do incydentu bezpieczeństwa u podmiotu, za pomocą którego Państwa wierzyciel Raport S.A., wysyłał do Państwa wiadomości SMS dotyczące Państwa zadłużenia. Tym podmiotem był SerwerSMS (https://serwersms.pl/, którego operatorem jest Vercom S.A. ul. Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 781-17-65-125, Regon: 300061423, KRS: 0000535618).
 2. Incydent polegał na nieautoryzowanym dostępie i kradzieży Państwa numeru telefonu. Ponadto wykradziona została treść wiadomości SMS, które ww. podmiot wysłał do Państwa w okresie od 09 do 17 lutego 2023 r. Ten incydent nie dotyczy żadnych innych Państwa danych. Zwracamy przy tym uwagę, że ten incydent w żaden sposób nie dotyczy wiadomości SMS, które to Państwo wysłaliście do jakiejkolwiek osoby. Ten incydent nie dotyczy też żadnych wiadomości SMS, które inne osoby wysłały do Państwa (z wyjątkiem wiadomości wysłanych do Państwa przez ww. podmiot w ww. okresie).
 3. Możliwą konsekwencją naruszenia Państwa danych osobowych jest ryzyko, że przestępcy mogą podszywać się pod firmę obsługującą Państwa sprawy i próbować wyłudzić od Państwa pieniądze poprzez:
 • wysyłkę wiadomości SMS z fałszywym numerem konta i sugestią przelewu pieniędzy na to fałszywe konto,
 • kontakt telefoniczny i próbę uzyskania dodatkowych danych osobowych lub innych danych, np. związanych z Państwa kontami bankowymi.
 1. Środki zastosowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i w celu zminimalizowania negatywnych skutków:

a) Usługodawca SerwerSMS niezwłocznie po zdarzeniu podjął szereg działań prewencyjnych, między innymi:

  • wymuszenie zmiany haseł na kontach,
  • ograniczenie możliwości logowania z nieautoryzowanych numerów IP,
  • zabezpieczenie kluczy API,
  • zresetowanie dostępów do całej infrastruktury,
  • wdrożenie dodatkowych algorytmów zabezpieczających.

Podatność w systemie wykorzystana do przeprowadzenia ataku według Usługodawcy SerwerSMS została zidentyfikowana i usunięta. Zespół bezpieczeństwa SerwerSMS stale monitoruje platformę pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności.

b) Raport S.A.:

  • zawiesi (do momentu potwierdzenia przez Usługodawcę SerwerSMS wdrożenia przez niego środków zapobiegawczych wystąpienia kolejnego incydentu) lub na stałe zrezygnuje z wysyłki wiadomości SMS przez Usługodawcę SerwerSMS,
  • przez najbliższe 3 miesiące nie będzie kontaktował się telefonicznie z Państwem (tzn. nie będzie wykonywał połączeń głosowych) na numer telefonu, którego dotyczył incydent – dlatego w tym okresie PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM POŁĄCZENIOM TELEFONICZNYM W PAŃSTWA SPRAWACH,
  • nie będzie wysyłał wiadomości SMS na numer telefonu, którego dotyczył incydent, dlatego w tym okresie PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM WIADOMOŚCIOM SMS W PAŃSTWA SPRAWACH.
 1. Informujemy, że zaistniały incydent zostanie niezwłocznie zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez Administratora Państwa danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać, kontaktując się mailowo z Inspektorem ochrony danych osobowych Raport S.A.: Maciej Jeleń, adres e-mail: inspektor@axfina.pl
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Raport S.A.
 4. Uwagi dodatkowe:

  Prosimy o zachowaniu szczególnej ostrożności w odniesieniu do otrzymywanych wiadomości SMS, podejrzanych linków w nich zwartych, próśb o dokonanie opłat i telefonów, ponieważ mogą być próbą wyłudzenia.

  Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Dłużników funduszy Agio Wierzytelności Plus NSFIZ oraz Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ

  21 kwietnia 2023 r.

  1. Informujemy, że doszło do incydentu bezpieczeństwa u podmiotu, za pomocą którego Państwa wierzyciel, odpowiednio fundusz Agio Wierzytelności Plus NSFIZ lub Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ, wysyłał do Państwa wiadomości SMS dotyczące Państwa zadłużenia. Tym podmiotem był SerwerSMS (https://serwersms.pl/, którego operatorem jest Vercom S.A. ul. Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 781-17-65-125, Regon: 300061423, KRS: 0000535618).
  2. Incydent polegał na nieautoryzowanym dostępie i kradzieży Państwa numeru telefonu z bazy ww. podmiotu. Ponadto wykradziona została treść wiadomości SMS, które ww. podmiot wysłał do Państwa w okresie od 09 do 17 lutego 2023 r. Ten incydent nie dotyczy żadnych innych Państwa danych. Zwracamy przy tym uwagę, że ten incydent w żaden sposób nie dotyczy wiadomości SMS, które to Państwo wysłaliście do jakiejkolwiek osoby. Ten incydent nie dotyczy też żadnych wiadomości SMS, które inne osoby wysłały do Państwa (z wyjątkiem wiadomości wysłanych do Państwa przez ww. podmiot w ww. okresie).
  3. Możliwą konsekwencją naruszenia Państwa danych osobowych jest ryzyko, że przestępcy mogą podszywać się pod firmę obsługującą Państwa sprawy i próbować wyłudzić od Państwa pieniądze poprzez:
  • wysyłkę wiadomości SMS z fałszywym numerem konta i sugestią przelewu pieniędzy na to fałszywe konto,
  • kontakt telefoniczny i próbę uzyskania dodatkowych danych osobowych lub innych danych, np. związanych z Państwa kontami bankowymi.
  1. Środki zastosowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i w celu zminimalizowania negatywnych skutków:

  a) Usługodawca SerwerSMS niezwłocznie po zdarzeniu podjął szereg działań prewencyjnych, między innymi:

   • wymuszenie zmiany haseł na kontach,
   • ograniczenie możliwości logowania z nieautoryzowanych numerów IP,
   • zabezpieczenie kluczy API,
   • zresetowanie dostępów do całej infrastruktury,
   • wdrożenie dodatkowych algorytmów zabezpieczających.

  Podatność w systemie wykorzystana do przeprowadzenia ataku według Usługodawcy SerwerSMS została zidentyfikowana i usunięta. Zespół bezpieczeństwa SerwerSMS stale monitoruje platformę pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności.

  b) Administrator wraz z Raport S.A. (podmiot przetwarzający):

   • zawiesi (do momentu potwierdzenia przez Usługodawcę SerwerSMS wdrożenia przez niego środków zapobiegawczych wystąpienia kolejnego incydentu) lub na stałe zrezygnuje z wysyłki wiadomości SMS przez Usługodawcę SerwerSMS,
   • nigdy nie będzie wysyłał wiadomości SMS na numer telefonu, którego dotyczył incydent, dlatego PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM WIADOMOŚCIOM SMS W PAŃSTWA SPRAWACH,
   • przez najbliższe 3 miesiące nie będzie kontaktował się telefonicznie z Państwem (tzn. nie będzie wykonywał połączeń głosowych) na numer telefonu, którego dotyczył incydent – dlatego w tym okresie PROSIMY O NIEUFANIE ŻADNYM POŁĄCZENIOM TELEFONICZNYM W PAŃSTWA SPRAWACH.
  1. Informujemy, że zaistniały incydent zostanie niezwłocznie zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez Administratora Państwa danych osobowych.
  2. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać, kontaktując się mailowo z Inspektorem ochrony danych osobowych Raport S.A.: Maciej Jeleń, adres e-mail: inspektor@axfina.pl
  3. Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:
  • Agio Wierzytelności Plus NSFIZ,
  • Agio Wierzytelności Plus 2 NSFIZ.

  8. Uwagi dodatkowe:

  Prosimy o zachowaniu szczególnej ostrożności w odniesieniu do otrzymywanych wiadomości SMS, podejrzanych linków w nich zwartych, próśb o dokonanie opłat i telefonów, ponieważ mogą być próbą wyłudzenia.