Sprawozdanie finansowe

2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego SF

Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego SF

Pobierz

Sprawozdanie finansowe

2018

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego SF

Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego SF

Pobierz

Sprawozdanie finansowe

2017

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017r. (Grupa Kapitałowa Raport)

Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Pobierz

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017r. (Raport S.A.)

Pobierz

Raport roczny Raport S.A. od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Pobierz

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Pobierz

Raport roczny Grupy Kapitałowej Raport S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Pobierz

Sprawozdanie finansowe

2016

Opinia i raport JSF 2016r.

Pobierz

Raport roczny Raport S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Pobierz

Opinia i raport SSF 2016r.

Pobierz

Raport roczny Grupy Kapitałowej Raport S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Pobierz

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport S.A.

Pobierz

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport S.A.

Pobierz